اقامت عمان

ثبت شرکت درعمان

امتیاز اخذ اقامت عمان

عمان کشوری است که در حال حاضر با توجه به شرایطی که در مناطق ایجاد کرده است ، راه را برای سرمایه گذاری و همچنین ثبت شرکت در مناطق خود با شرایط ویژه فرام نموده است.

راه اندازی شرکت و فعالیت آن بسته به شرایط و درخواست متقاضی می تواند در سرزمین اصلی این کشور و یا مناطق آزاد آن صورت گیرد که هر کدام از این موارد دارای شرایط خاص و مخصوص به خود می باشد.

در این مقاله سعی شده است به صورت مختصر به وجه تمایز ثبت شرکت در هر یک از این مناطق و همچنین امتیازات آن اشاره شود. (موسسه حقوقی عدالت پارس بهترین راه برای اخذ ویزای عمان ، اقامت عمان ، مهاجرت به عمان ،  مهاجرت به کانادا ، اقامت اروپا ، اقامت کانادا ، اقامت دائم کانادا ، اقامت دائم اروپا ، مهاجرت به اروپا ، تحصیل در اروپا ، تحصیل در آلمان ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آلمان ، ویزای تحصیلی اروپا ، مهاجرت رایگان به اروپا ، ویزای کار کانادا ، ویزای کار اروپا ، ویزای کار آلمان به شما نشان خواهد داد)

ثبت شرکت در سرزمین اصلی

مالکیت خارجی

تا ۷۰% درصد سرمایه شرکت تابع قانون سرمایه گذاری تجاری خارجی است ، مشارکت سرمایه یک سرمایه گذار خارجی ممکن است از ۷۰% تا ۱۰۰% افزایش یابد و این در صورتی است که یک سرمایه گذار خارجی بخواهد در یک شرکت عمانی سرمایه گذاری کند و می توان اینگونه استدلال کرد که چنین شرکتی نیازمند اطلاعات تکنیکی خارجی یا تخصصی است که در سرزمین اصلی در دسترس نیست .

همچنین شرکتی که از این طریق راه اندازی می شود دراقتصاد ملی مشارکت خواهد کرد و مسبب توسعه آن می گردد. (موسسه حقوقی عدالت پارس بهترین راه برای اخذ ویزای عمان ، اقامت عمان ، مهاجرت به عمان ،  مهاجرت به کانادا ، اقامت اروپا ، اقامت کانادا ، اقامت دائم کانادا ، اقامت دائم اروپا ، مهاجرت به اروپا ، تحصیل در اروپا ، تحصیل در آلمان ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آلمان ، ویزای تحصیلی اروپا ، مهاجرت رایگان به اروپا ، ویزای کار کانادا ، ویزای کار اروپا ، ویزای کار آلمان به شما نشان خواهد داد)

مقررات مرتبط با سرمایه

حداقل سرمایه یک شرکت با مسوولیت محدود می بایست ۲۰/۰۰۰ هزار ریال عمان باشد ، در مورد شرکت هایی که مالکیت کامل آنها متعلق به اتباع عمانی یا اتباع عضو GCC ( شورای همکاری کشور های عربی حاشیه خلیج فارس ) می باشد و همچنین شرکت هایی با مالکیت خارجی، سرمایه مورد نیاز باید ۱۵۰/۰۰۰ ریال عمان باشد .

علاوه بر این ، اگر کلمه عمان جزئی از شرکت با مسوولیت محدود پیشنهادی باشد ، سرمایه این شرکت باید حداقل ۵۰۰/۰۰۰ ریال عمان باشد. (موسسه حقوقی عدالت پارس بهترین راه برای اخذ ویزای عمان ، اقامت عمان ، مهاجرت به عمان ،  مهاجرت به کانادا ، اقامت اروپا ، اقامت کانادا ، اقامت دائم کانادا ، اقامت دائم اروپا ، مهاجرت به اروپا ، تحصیل در اروپا ، تحصیل در آلمان ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آلمان ، ویزای تحصیلی اروپا ، مهاجرت رایگان به اروپا ، ویزای کار کانادا ، ویزای کار اروپا ، ویزای کار آلمانبه شما نشان خواهد داد)

فعالیت های بازرگانی :

هر شرکتی که بخواهد در تجارت در سرزمین اصلی فعالیت کند باید موضوع فعالیت های تجاری خود را از سیستمی که توسط وزارت صنعت و تجارت تهیه شده است ، انتخاب نماید که تابع تمام مصوبات تنظیم شده قابل اجراست . (موسسه حقوقی عدالت پارس بهترین راه برای اخذ ویزای عمان ، اقامت عمان ، مهاجرت به عمان ،  مهاجرت به کانادا ، اقامت اروپا ، اقامت کانادا ، اقامت دائم کانادا ، اقامت دائم اروپا ، مهاجرت به اروپا ، تحصیل در اروپا ، تحصیل در آلمان ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آلمان ، ویزای تحصیلی اروپا ، مهاجرت رایگان به اروپا ، ویزای کار کانادا ، ویزای کار اروپا ، ویزای کار آلمان به شما نشان خواهد داد)

محدودیت های زمینی :

در این مورد محدودیتی ندارد و متقاضی می تواند در هر منطقه ای درعمان شعبه تاسیس کند. (موسسه حقوقی عدالت پارس بهترین راه را برای اخذ ویزای عمان ، اقامت عمان ، مهاجرت به عمان ،  مهاجرت به کانادا ، اقامت اروپا ، اقامت کانادا ، اقامت دائم کانادا ، اقامت دائم اروپا ، مهاجرت به اروپا ، تحصیل در اروپا ، تحصیل در آلمان ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آلمان ، ویزای تحصیلی اروپا ، مهاجرت رایگان به اروپا ، ویزای کار کانادا ، ویزای کار اروپا ، ویزای کار آلمان به شما نشان خواهد داد)

ویژگی های اجاره ملک :

هر شرکتی که در سرزمین اصلی ثبت می شود اجازه دارد که املاکی را اجاره نماید تا تجارت خود را در سرزمین اصلی به راه اندازد و اجاره نامه باید طبق مقررات مربوطه به جایی که املاک در آنجا واقع است تنظیم و ثبت شود . (موسسه حقوقی عدالت پارس بهترین راه برای اخذ ویزای عمان ، اقامت عمان ، مهاجرت به عمان ،  مهاجرت به کانادا ، اقامت اروپا ، اقامت کانادا ، اقامت دائم کانادا ، اقامت دائم اروپا ، مهاجرت به اروپا ، تحصیل در اروپا ، تحصیل در آلمان ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آلمان ، ویزای تحصیلی اروپا ، مهاجرت رایگان به اروپا ، ویزای کار کانادا ، ویزای کار اروپا ، ویزای کار آلمان به شما نشان خواهد داد)

ثبت شرکت در منطقه آزاد

مالکیت خارجی

مالکیت خارجی در این نوع شرکت می بایست به صورت ۱۰۰% و کامل باشد.

قوانین مرتبط با سرمایه

این نوع شرکت ها چون در مناطق آزاد تاسیس می شوند؛ بنابراین برای تاسیس نیاز به هیچ حداقل سرمایه ندارند.

فعالیت های بازرگانی

اگر شرکتی بخواهد در منطقه ویژه اقتصادی ثبت شود می تواند فعالیت هایی را انجام دهد که جواز آن در مقررات سرمایه گذاری که جواز آن توسط مقام ذی صلاح منطقه ویژه اقتصادی صادر شده باشد ، طبق تصمیم شماره ۲۰۱۵/۳۲۳ ، مقررات سرمایه گذاری ممکن است شامل این موارد شود :

مقررات سرمایه گذاری ، فعالیت های اقتصادی را تعریف می کند که مشتمل بر هر نوع فعالیت تجاری ، صنعتی ، کشاورزی ، گردشگری ، املاک ، رسانه ای ، خدمات یا فعالیت های حرفه ای و هر فعالیت دیگری که لازمه کار در منطقه ویژه اقتصادی است و از قواعد الزام آور عمان تخلف نکند. ( موسسه حقوقی عدالت پارس بهترین راه برای اخذ ویزای عمان ، اقامت عمان ، مهاجرت به عمان ،  مهاجرت به کانادا ، اقامت اروپا ، اقامت کانادا ، اقامت دائم کانادا ، اقامت دائم اروپا ، مهاجرت به اروپا ، تحصیل در اروپا ، تحصیل در آلمان ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آلمان ، ویزای تحصیلی اروپا ، مهاجرت رایگان به اروپا ، ویزای کار کانادا ، ویزای کار اروپا ، ویزای کار آلمان به شما نشان خواهد داد)

محدودیت های زمینی

شرکت منطقه آزاد اجازه نخواهد داشت که خارج از منطقه آزاد که در آن تاسیس شده ، فعالیت کند (به طور مثال در سرزمین اصلی)

خصوصیت اجاره ملک

هر شرکت ثبت شده در منطقه ویژه اقتصادی ملزم می شود که موافقت نامه حق انتفاع با مقام ذیصلاح منطقه ویژه اقتصادی منعقد نماید . (موسسه حقوقی عدالت پارس بهترین راه برای اخذ ویزای عمان ، اقامت عمان ، مهاجرت به عمان ،  مهاجرت به کانادا ، اقامت اروپا ، اقامت کانادا ، اقامت دائم کانادا ، اقامت دائم اروپا ، مهاجرت به اروپا ، تحصیل در اروپا ، تحصیل در آلمان ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آلمان ، ویزای تحصیلی اروپا ، مهاجرت رایگان به اروپا ، ویزای کار کانادا ، ویزای کار اروپا ، ویزای کار آلمان به شما نشان خواهد داد)

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت شرکت در سرزمین اصلی و نیز مناطق آزاد در کشور عمان می توانید با شماره تماس های موجود در سایت تماس حاصل نموده و از مشاوره متخصصین موسسه در این زمینه بهره مند شوید.

[تعداد: 5    میانگین: 2.8/5]
بدون نظر

لطفاً سوال یا نظر خود را ارسال نمایید

5 − 4 =

پشتیبانی آنلاین
ارسال