parslegist banner

موسسه حقوقی سایه گستران عدالت پارس

موسسه حقوقی عدالت پارس با سابقه درخشان در زمینه امور حقوقی و بین المللی ، اکنون این زمینه و طرح تخصصی را فراهم کرده تا از اطلاعات و تجربیات مشاورین ما در زمینه مهاجرت و قوانین حقوقی و بین المللی مربوط به هر کشور و همچنین قوانین حقوق داخلی و نحوه اقامه دعوا و دفاع از حق خود در موضوعات مختلف مطلع شوید تا بتوانید با آگاهی بیشتر و دید باز در راه هدف نهایی خود حرکت کرده و راه درست را انتخاب نمایید…

مهاجرت به آلمان
مشاوره جهت مهاجرت به آلمان

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق تحصیل در آلمان، ثبت شرکت آلمان، توریستی، کاری و …

مهاجرت به کانادا
مشاوره جهت مهاجرت به کانادا

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق تحصیل کانادا، ثبت شرکت، اقامت کانادا، کاری و …

مهاجرت به ترکیه
مشاوره جهت مهاجرت به ترکیه

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق خرید ملک، تحصیل در ترکیه، اقامت توریستی و …

مهاجرت به سوئد
مشاوره جهت مهاجرت به سوئد

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق تحصیل در سوئد، ویزای کار سوئد، سرمایه گذاری در سوئد و …

مهاجرت انگلستان
مشاوره جهت مهاجرت به انگلستان

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق تحصیل در انگلستان، ویزای کار انگلستان و …

مهاجرت به ایتالیا
مشاوره جهت مهاجرت به ایتالیا

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق تحصیل در ایتالیا، ویزای کار ایتالیا و …

مهاجرت به آمریکا
مشاوره جهت مهاجرت به آمریکا

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق ویزای توریستی آمریکا و …

مهاجرت اتریش
مشاوره جهت مهاجرت به اتریش

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق تحصیل در اتریش و  ویزای کار اتریش…

خرید ملک اسپانیا
مشاوره جهت مهاجرت به اسپانیا

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق خرید ملک اسپانیا و …

ویزای کاری استرالیا
مشاوره جهت مهاجرت به استرالیا

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق ویزای کار استرالیا و …

مهاجرت عمان
مشاوره جهت مهاجرت به عمان

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق ثبت شرکت عمان و …

ثبت شرکت استونی
مشاوره جهت مهاجرت به استونی

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت ازطریق ثبت شرکت استونی و …

تحصیل در نروژ
مشاوره جهت مهاجرت به نروژ

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی نروژ و …

تحصیل در فنلاند
مشاوره جهت مهاجرت به فنلاند

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی فنلاند و …

تحصیل در پرتغال
مشاوره جهت مهاجرت به پرتغال

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی پرتغال و …

تحصیل در لهستان
مشاوره جهت مهاجرت به لهستان

جهت کسب اطلاع نسبت به مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی لهستان و …

موسسه حقوقی عدالت پارس این امکان را فراهم می نماید تا جهت بررسی شرایط خود و انتخاب بهترین راه برای مهاجرت ، از مشاوره رایگان بهره مند شوید

موسسه حقوقی سایه گستران عدالت پارس جهت تکمیل پرسنل در شهر تهران و همچنین کلیه شهرستان ها دعوت به همکاری  می نماید

پیشنهادات ویژه ما

پیشنهاد ویژه انگلستان

پیشنهاد ویژه برای متقاضیان تحصیل در انگلیس

پیشنهاد ویژه ترکیه

فرصت استثنایی خرید ملک در ترکیه و اخذ اقامت دائم

پیشنهاد ویژه کانادا

اقامت ۵ ساله کانادا در کوتاهترین زمان

خرید ملک اسپانیا

پیشنهاد ویژه خرید ملک در اسپانیا

تماس با ما

پشتیبانی آنلاین
ارسال